Ett väl utfört markarbete är en förutsättning för att ett byggprojekt ska kunna utföras på bästa sätt. Våra anställda har den aktuella kompetens, de verktyg och de maskiner som krävs för att kunna vara behjälpliga under hela tiden som byggnationen pågår.

Vi gör det enkelt att bygga hus

Vi kan utföra många tjänster. Vi gör allt från att gjuta husgrunder till att lägga marksten. För oss är det viktigt med gemensam planering och tydlig ledning. Alla som är inblandade i projektet ska veta exakt vilka tidsplaner som gäller och i vilken ordning olika moment ska utföras. Vi har alltid en dialog med kund och eventuella övriga hantverkare för att arbetet ska flyta på så smidigt som möjligt. Under de år vi har ägnat oss åt markarbete i Uppsala har vi skapat en stor kunskapsbank och lång erfarenhet och därför vet vi precis vad som krävs för att få ett projekt klart inom den utsatta tidsplanen. Vi är dessutom experter på att arbeta så kostnadseffektivt som möjligt utan att tumma på det slutliga resultatet.

Markarbete Uppsala är med under hela projektet

När det är dags för stora byggprojekt kan vi vara med under hela resan, från att de ursprungliga ritningarna skapas tills allt är slutfört. Vi ägnar oss inte bara åt nybyggnation utan kan även hjälpa till vid dränering, stenläggning eller med att gjuta platta till ditt nya garage. Den som vill göra jobbet själv kan kontakta oss angående uthyrning av nödvändig utrustning från vår stora och moderna maskinpark. Vid renoveringar av befintliga hus kan vi även utföra stambyten och lägga jordvärme. Om du efter att bygget är klart behöver hjälp med löpande underhåll som trädgårdsarbete eller saltning och snöskottning kan Markarbete Uppsala också vara behjälpliga. Detta gäller självklart även om vi inte har varit med och byggt just ditt hus.

Vi står ofta till tjänst när rörmokare, elektriker och fiberläggare behöver hjälp med grävning och schaktning för att komma åt rör och ledningar. Vi gräver säkert och effektivt även i svåra omgivningar. För dig som behöver en ny uppfart kan vi förutom själva anläggningen eller asfalteringen dessutom erbjuda försäljning av grus och bergkross.

Vi ger dig ett pris för markarbete i Uppsala

I vårt arbete låter vi kunden vara så pass delaktig som han eller hon själv vill, vi uppskattar att få diskutera era idéer för att tillsammans komma fram till den bästa målbilden. Kontakta oss och få förslag på pris för markarbete så kan vi diskutera vidare vad just ditt projekt behöver för att kunna slutföras på bästa sätt.