Ett väl utfört markarbete är en förutsättning för att ett byggprojekt ska kunna utföras på bästa sätt. Våra anställda har den aktuella kompetens, de verktyg och de maskiner som krävs för att kunna vara behjälpliga under hela tiden som byggnationen pågår.

Hur kan vi på Östuna Schakt & Transport Knivsta hjälpa dig?

Vi är specialister inom markarbeten i Uppsala och kan hjälpa dig med bland annat följande:

  • Markarbeten
  • Dränering
  • Schaktning
  • Husgrunder
  • Grundisolering
  • Stenarbeten
  • Avloppsutredning
  • Stenspräckning
schakt-maskin-ostuna-schakt-transport-knivsta-uppsala

Markarbete Uppsala är med under hela projektet

När det är dags för stora byggprojekt kan vi vara med under hela resan, från att de ursprungliga ritningarna skapas tills allt är slutfört. Vi ägnar oss inte bara åt nybyggnation utan kan även hjälpa till vid dränering, stenläggning eller med att gjuta platta till ditt nya garage. Den som vill göra jobbet själv kan kontakta oss angående uthyrning av nödvändig utrustning från vår stora och moderna maskinpark. Vid renoveringar av befintliga hus kan vi även utföra stambyten och lägga jordvärme.

Vi står ofta till tjänst när rörmokare, elektriker och fiberläggare behöver hjälp med grävning och schaktning för att komma åt rör och ledningar. Vi gräver säkert och effektivt även i svåra omgivningar. För dig som behöver en ny uppfart kan vi förutom själva anläggningen eller asfalteringen dessutom erbjuda försäljning av grus och bergkross.

Vi ger dig ett pris för markarbete i Uppsala

Kontakta oss och få förslag på pris för markarbete så kan vi diskutera vidare vad just ditt projekt behöver för att kunna slutföras på bästa sätt.